62000 kanál %1 blok %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = index textu pro alarmy cyklů

Viz  /PGZ/ Návod k programování cyklů, kap. 5.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Viz  /PGZ/ Návod k programování cyklů, kap. 5.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.