6530 příliš mnoho souborů v seznamu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Počet souborů v seznamu NCK dosáhlo maxima.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

V dotyčném seznamu souborů (např. technologické programy) vymazat popř. vyjmout nebo zvýšit $MM_NUM_FILES_PER_DIR

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.