12400 kanál %1 blok %2 pole %3: element neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Následující příčiny jsou možné:

nSeznam indexů není dovolen; chybí index osy
nIndex pole se nehodí k definici proměnné
nDošlo k pokusu, jinak než při standardním přístupu k proměnné vyvolat při inicializaci pole pomocí SET popř. REP. Vyvolání jednotlivého znaku, části rámce, vypuštěných indicií není možné.

Při inicializaci tohoto pole byl adresován neexistující element pole.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

- Inicializace pole: Zkontrolovat index pole adresovaného elementu.
                              1. element pole obsahuje index [0,0],
                                  2. [0,1] atd.
                                  Pravý index pole (index sloupce) se inkrementuje jako první.

                                  V druhé řádě se tedy 4. element adresuje s [1,3]                                                                                         (indexy začínají nulou).

- Definice pole:       Zkontrolovat velikost pole.
                               1. číslo udává počet elementů prvního rozměru (počet  řad),
                                   2. číslo počet elementů druhého rozměru (počet sloupců).

                                   Pole s 2 řadami a 3 sloupci musí být definováno [2,3].

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.