12410 kanál %1 blok %2: špatný typ indexu %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Při přiřazení hodnoty elementu proměnné pole byl index pole udán nedovoleným způsobem.

Jako index pole jsou dovoleny (v hranatých závorkách) pouze:

- Označení osy, pokud proměnná pole byla definována jako typ Frame.

- Hodnoty integer u ostatních typů dat.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Opravi indexy elementu pole pdle definice proměnné nebo jinak definovat proměnnou pole.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.