6406 kanál %1: chybí PLC-kvitování pro povel %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = číslo povelu

Schází ještě kvitování výměny nástroje z PLC. Bez tohoto kvitování k jmenovanému číslu povelu nemůže NCK pokračovat v práci.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

- Chybná komunikace PLC: opravit PLC program.
- Je možné propouštět NCK ze stavu čekání pomocí PLC povelu 7.
 Tím bude čekající povel zrušen.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.