6405 kanál %1: povel %2 má neplatný PLC kvitovací parametr %3 - Identifikace %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = číslo povelu
%3 = kvitovací parametr PLC
%4 = identifikátor chyby

Na uvedený parametr se v aktuální souvislostí odpovídalo neplatní kvitací z PLC.
Možné hodnoty pro čísla povelu a kvitovací parametry PLC najdete v PLC dokumentaci.
 
Příklad:

Parametr 4 hlášení alarmu je = 10.

Není definována rezervace místa v pomocném zásobníku  při asynchronním pohybu nástroje. Parametr je v příkladu ignorován NCK.

Další možné důvody pro alarm:

Povelem definovaná výměna nástroje není možná.

V závadném parametru jmenované místo v zásobníku není v zásobníku k dipozici.

1. parametr - identifikátor chyby - vysvětluje alarm dál. Znamenají:

0 = není definován

1 = stav momentálně není dovolen, nebo obdržen nedefinovaný stav od PLC

2 = neznámé zdrojové a/nebo cílové číslo zásobníku/místa

3 = není definován

4 = Cílové číslo zásobníku a/nebo místa není koncovým cílem při povelu k pohybování nástroje

5 = není definováno

6 = Zdrojové a/nebo cílové číslo zásobníku/místa není známé při výměně nástroje

7 = PLC povel s inkonzistentními daty:
     buď jsou inkonzistentní adresy zásobníků ve VDI, nebo NCK  povel není identický
     s PLC kvitací, nebo obě možnosti

8 = není definován

9 = není definován

10= Není definována rezervace místa v pomocném zásobníku  při asynchronním pohybu nástroje

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Chybná komunikace PLC: opravit PLC program

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.