6404 kanál %1: výměna nástroje není možná - nástroj %2 neexistuje nebo není použitelný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = řetězec (označení)

Požadovaná výměna nástroje není možná. Jmenovaný nástroj neexistuje nebo nemůže být nasazen.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

         - Zkontrolovat, zda technologický program je správně napsán.

         - Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data nástroje.

         - Zkontrolovat, zda k jmenovanému nástroji existuje použitelný náhradní nástroj.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.