6407 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 na místo %4
- nedovolená definice zásobníku!

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = řetězec (označení)
%3 = číslo zásobníku
%4 = číslo místa v zásobníku

Nástroj má být na základě požadavku na výměnu nástroje nebo kvůli kontrole uložen na místo, které nesplňuje požadavky na obsazení.
Následující příčiny poruchy:
- místo je zablokováno nebo není volné!
- typ nástroje nesouhlasí s typem místa (v zásobníku)!
- nástroj je evtl. příliš velký, vedlejší místa jsou obsazena!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data zásobníku (obzvlášť typ místa).

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data nástroje (obzvlášť typ místa).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.