6410 jednotka TO %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze varování životnosti nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = jednotka TO
%2 = označení nástroje (název)
%3 = číslo "duplo"

Upozornění, že minimálně jeden břit nástroje hlídaného časově nebo z hlediska počtu kusů, dosáhl meze varování.
Alarm je vybaven přes rozhraní BTSS (MMC, PLC). Kontext kanálu není definován. Proto se udává jednotka TO.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Slouží pouze pro informaci. Uživatel rozhoduje o tom, ce je nutno udělat.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.