14025 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: nedovolený Modal-ID

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

U modálních pohybových synchronních akcí bylo zadáno nedovolené číslo Id.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Interpret stop.

Blok.NC-Start.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.