14021 kanál %1 blok %2: nesprávná hodnoty, nebo špatný počet parametrů při vyvolání funkce nebo procedury

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při vyvolání funkce nebo parametru byla uvedena nedovolená hodnota parametru.

Při vyvolání funkce nebo procedury byl programován nedovolený počet aktuálních parametrů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.