17503 kanál %1 blok %2: Indexovací osa %3 s Hirth ozubením a osa není zreferencována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy

Pro indexovací osu je aktivována funkce 'Hirth ozubení' a osa má pojíždět, ačkoliv není zreferencována.

Odezva

Indikace alarmů.
 

Odpomoc

Referenciovat osu.

 

Pokračování programu

Smazat alarm smazacím tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.