17510 kanál %1 blok %2: nedovolený index indexovací osy %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Programovaný index indexovací osy leží mimo oblast tabulky poloh.

Příklad:
V polohující ose se má absolutně najet do 56. polohy seznamu přiřazenému pomocí osově specifického data stroje MD: INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB, počet poloh je ale pouze 40
(MD 10 900: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 = 40).

N100 G.. U=CAC (56)

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat polohu indexovací osy v technologickém NC-programu podle délky aktuální tabulky poloh příp. doplnit tabulku poloh o požadovanou hodnotu a přizpůsobit délku seznamu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.