17600 kanál %1 blok %2: v transformované ose %3 není možný Preset

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Indikovaná osa se zúčastňuje aktuální transformace. Tím v těchto osách není možný zápis paměti skutečné polohy (Preset).

Příklad:
V ose stroje A má být v absolutní poloze A 300 proveden zápis nové skutečné hodnoty A100.

:
N100 G90 G00 A=300
N101 PRESETON A=100
:

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Vyloučit zápis paměti skutečné polohy v osách, které se zúčastňují transformace nebo zrušit volbu transformace pomocí klíčového slova TRAFOOF.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.