17610 kanál %1 blok %2  polohující osa %3 se nemůže účastnit transformace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

%3 = název osa, číslo vřetena

Klíčovým slovem POS nebo POSA testovaná osa je účastněna na aktivní transformaci. Nemůže být proto pojížděna jako polohující osa.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop iterpretu.

Blokování NC-startu.

Odpomoc

Příkaz POS popř. POSA odstranit z technologického programu nebo transformaci před tím zrušit pomocí TRAFOOF.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 

 

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.