17620 kanál %1 blok %2: najetí na pevný bod v transformované ose %3 není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

V indikovaném bloku je programováno najetí na pevný bod (G75) osou, která se zúčastňuje aktivní transformace. Díky tomu se najetí na pevný bod neprovede!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Odstranit příkaz G75 z bloku technologického programu nebo předtím zrušit volbu transformace pomocí TRAFOFF.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.