120007 Přepojování kanálu je momentálně blokováno

Top  Previous  Next

Výsvětlení

Přepojování kanálu je momentálně zablokováno, protože je provedena kritická operace, během které nesmí být přepojen kanál.

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc
 
              Počkejte, až kritická operace byla ukončena, nebo ukončte kritickou operaci ručně.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.