120006 Přepojování kanálu je momentálně blokováno oblastí %1

Top  Previous  Next

Výsvětlení

%1 = jméno obslužné oblasti

Oblast %1 momentálně zablokuje přepojování kanálu, protože provede kritickou operaci (např. zpracování z externího zařízení,...), během které nesmí být přepojen kanál.

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc

Počkejte, až kritická operace byla ukončena, nebo ukončte kritickou operaci ručně.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.