120005 Prosíme potvrdit dialogové okno v oblasti %1

Top  Previous  Next

Výsvětlení

%1 = jméno oblasti

Nepodařilo se deaktivovat oblast %1, protože v této oblasti je ještě otevřeno dialogové okno.

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc

Zavřít dialogové okno v oblasti %1!


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.