120003 oblast %1 nelze deaktivovat. Prosím, zkuste to ještě jednou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název obslužné oblasti

V rámci přepnutí oblasti má být jedna oblast zrušena. Oblast však toto odepře.Přepnutí oblasti se neuskuteční.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Ještě jednou zkusit, pokud možné neochotnou oblast před tím uzavřít.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.