120002 oblast %1 je ještě aktivní. Prosím, deaktivujte oblast %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název obslužné oblasti

Při uzavření systému MMC (uzavření režie) má být ukončena jedna oblast. Oblast toto však odepře. Systém NENÍ ukončen.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Ještě jednou zkusit, pokud možné neochotnou oblast před tím uzavřít.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.