120120 seznam alarmů je plný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Přítomné alarmy/hlášení nemohly být pro nedostatek místa zapsány do seznamu alarmů. Alarm není vymazatelný, protože touto událostí je seznam alarmů trvale nekonzistentní.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Rozšíření seznamu alarmů (zápis MaxNr do souboru mbdde.ini pod sekcí Alarme. Potom studený start ovládacího panelu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.