120200 úprava obrazu potlačena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Řídicí systém je zpracováním programu součásti tak silně zatíženo, že není schopné udržovat všechny indikované hodnoty v aktuálním stavu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Alarm zmizí automaticky, jakmile je odstraněna situace zatížení. Vyskytuje-li se tento alarm často, musí uživatel uvádějící stroj do provozu provést příslušná opatření (např. snížit přenosový výkon taktu IPO).


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.