14420 kanál %1 blok %2 dělicí osa %3 FRAME nedovolené

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

0                %2 = číslo bloku, návěšti

1                %3 = osa

2                Osa má být pojížděna jako dělicí osa, ale FRAME je aktivní, což však je zakázáno přes datum stroje MD FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.

0                Nastaví se signály rozhraní.

1                Stop interpretu.

2                Blok.NC-Startu.

 

0                

1                 Odpomoc

Změnit technologický program, změnit datum stroje MD CORR_FOR_AXIS_NOT_ALLOWED.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Nově spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.