14500 kanál %1 blok %2: nedovolené příkazy DEF nebo PROC v technologickém programu

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                NC- technologické s elementy vyššího jazyka se dělí na předřazenou definiční část a připojenou programovou část. Přechod se nijak neoznačuje - po první programové instrukci nesmí následovat definiční příkaz.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Definiční příkazy a příkazy PROC umístit na začátek programu.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.