14510 kanál %1 blok %2: při vyvolání podprogramu chybí příkaz PROC

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Při vyvolání podprogramů s předáním parametrů ("call-by-value" nebo "call-by-reference") musí vyvolávaný podprogram začínat příkazem PROC.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Provést definici podprogramu podle použitého typu.

0                1.                Stávající struktura podprogramu (bez předání parametrů):
         % SPF 123456
          :
         M17

1                2.                Struktura podprogramu s klíčovým slovem a názvem podprogramu (bez předání                parametrů):
         PROC UPNAME
          :
         M17
         

2                3.                Struktura podprogramu s klíčovým slovem a názvem podprogramu (s předáním                parametrů call-by-value):
         PROC UPNAME (VARNAME1, VARNAME2, ...)
          :
         M17
         ENDPROC

3                4.                Struktura podprogramu s klíčovým slovem a názvem podprogramu (s předáním                parametrů "call-by-reference"):
         PROC UPNAME (Typ1 VARNAME1, Typ2 VARNAME2, ...)
          :
         M17
         ENDPROC

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.