14414 kanál %1 blok %2 funkce GEOAX: nesprávné vyvolání

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

0                %2 = číslo bloku, návěšti

1                Parametry při vyvolání GEOAX (...) jsou chybné.

2                Možné příčiny jsou:

nČíslo parametrů je liché.
nBylo uvedeno více než 6 parametrů.
nBylo programováno číslo geometrické osy, které je menší než 0
nnebo větší než 3.
nČíslo geometrické osy bylo vícekrát programováno.
nOznačení osy bylo vícekrát programováno.
nDošlo k pokusu, přiřadit kanálovou osu ke geometrické ose,  která má stejný název jako kanálová osa.
nDošlo k pokusu, vyjmout geometrickou osu ze soustavy geometrických os, která má stejný název jako kanálová osa.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.

0                Nastaví se signály rozhraní.

1                Stop interpretu.

2                Blok. NC-Startu.

 

0                

1                 Odpomoc

Změnit technologický program nebo opravný blok.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.