14413 kanál %1 blok %2 přesná korekce nástroje: přepnutí geometrické/kanálové osy není dovoleno

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

0                %2 = číslo bloku, návěšti

1                Změna přiřazení geometrických os ke kanálovým osám není při aktivní přesné korekci nástroje dovolena.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.

0                Nastaví se signály rozhraní.

1                Stop interpretu.

2                Blok. NC-Startu.

 

0                

1                 Odpomoc

Změnit technologický program.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.