300714 osa %1 pohon %2: kód výkonové části neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Číslo kódu výkonového členu, zapsané v datu stroje pro pohon MD 1 106: $MD_INVERTER_CODE (číslo kódu výkonového členu), nesouhlasí s výkonovým členem v konfiguračním obrazu pohonu.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

         Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.