300715 osa %1 pohon %2: maximální proud výkonové části menší  nebo rovný nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Maximální proud výkonového členu, který je zapsán v datu stroje pro pohon MD 1 107: $MD_INVERTER_MAX_CURRENT (mezní proud tranzistoru), je menší nebo rovný nule.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

         Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.