300716 osa %1 pohon %2: konstanta kroutícího momentu menší nebo rovná nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

1. Hodnota v datu stroje pro pohon 1113: $MD_TORQUE_CURRENT_RATIO (konstanta krouticího momentu) je menší nebo rovná nule.

2. Poměr MD1113: $MD_TORQUE_CURRENT_RATIO (konstanta krouticího momentu) / MD1112: $MD_NUM_POLE_PAIRS (počet pólpárů motoru) je větší než 70.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Zapsat do data stroje pro pohon MD 1 113: $MD_TORQUE_CURRENT_RATIO (konstanta krouticího momentu)  platnou hodnotu, resp. zkontrolovat a případně korigovat poměr MD1113: $MD_TORQUE_CURRENT_RATIO (konstanta krouticího momentu) / MD1112: $MD_NUM_POLE_PAIRS (počet pólpárů motoru).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.