300717 osa %1 pohon %2: moment setrvačnosti motoru menší nebo rovný nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v datu stroje MD 1 117: $MD_MOTOR_INERTIA (moment setrvačnosti motoru) je menší nebo rovná nule).

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U HSA (pohon hlavního vřetene) nejprve parametrizovat 1. motor

U cizích motorů:

Zapsat do data stroje MD 1117: $MD_MOTOR_INERTIA (moment setrvačnosti motoru) platnou hodnotu.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.