300713 osa %1 pohon %2: derivační časová konstanta pro regulátor polohy neplatná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Snížení doby výpočtu regulátoru polohy, specifikované NC-systémem, musí být menší než takt regulátoru polohy. Posun musí být celočíselným násobkem taktu regulátoru otáček.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

 

Odpomoc

         Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

         Korigovat MD 10082: $MN_CTROUT_LEAD_TIME (posun okamžiku převzetí požadované hodnoty)

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.