300712 osa %1 pohon %2: nastavení struktury regulátoru (vyšší dynamika) není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Pokus změnit na 2-osém modulu strukturu regulátoru přes MD 1004: $MD_CTRL_CONFIG (konfigurace struktury) tak, aby regulace otáček probíhala časově před regulací proudu. To je dovoleno pro zlepšení dynamiky pouze u 1-osých modulů!

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
V datu stroje pro pohon MD 1 004: $MD_CTRL_CONFIG (konfigurace struktury) nastavit bit 2 na nulu (ne) - (standardní nastavení). Díky tomu probíhá regulace proudu před regulací otáček.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.