17188 Kanál %1 číslo D %2 definováno u č. T nástroje %3 a %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo korekce D

%3 = číslo T prvního nástroje

%4 = číslo T druhého nástroje

Jednoznačnost uvedeného čísla D %2 v jednotce TO kanálu %1 není dána.

Uvedená čísla T %3 a %4 mají každé korekci s číslem %2.

Při aktivní správě nástrojů platí navíc:

Uvedená čísla T patří k skupinám nástrojů s rozdílnými označeními.

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zajistit jednoznačnost číslování D uvnitř jednotky TO.

Pokud jednoznačnost následně není zapotřebí, nepoužívat dotyčný příkaz.

Pokračování programu

Alarm zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.