17182 Kanál %1 blok %2 nedovolené číslo součtové korekce

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pokusilo se přístupovat k nedefinované součtové korekci aktuálního břitu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací

Odpomoc

Zkontrolovat přístup do paměti součtové korekce přes $TC_SCP*, $TC_ECP*,

volbu součtové korekce DLx, resp. volbu nástroje Ty, resp. volbu korekce Dz.

Pokračování programu

Zrušit alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.