17181 Kanál %1 blok %2 č. T = %3, č. D = %4 neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Bylo programováno číslo D, které NC systém nezná. Standardně se číslo D vztahuje na uvedené číslo T. Je-li aktivní funkce ploché číslo D”, vypíše se T= 1.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací

Odpomoc

Je-li  nesprávný program, můžete korekčním blokem korigovat chybu a pokračovat v programu.

Chybí-li záznam, zaveďte záznam pro uvedené hodnoty T/D do NCK (přes MMC, pomocí overstoring”) a pokračujte v programu.

Pokračování programu

Zrušit alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.