17262 Kanál %1 blok %2 Iegální operace nástrojového adaptéru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při pokusu definovat resp. anulovat přířazení nástrojového adaptéru ohledně místa v zásobníku, a toto místo v zásobníku má již jiný nástrojový adaptér a/nebo se na něm nachází nástroj; resp. při anulaci přířazení jestliže se ještě nachází nástroj na místě.

Má-li datum stroje $MC_MM_NUM_SUMCORR hodnotu -1, nelze vytvořit adaptéry operací zápisu na ještě nedefinovaný adaptér.

Touto hodnotou data stroje lze pouze popsat data adaptérů, které již byly (automaticky) přířazeny místům v zásobníku.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Odpomoc

Maximálně jeden adaptér přiřadit místu v zásobníku.

Na místě v zásobníku nesmí být žádný nástroj.

Datum stroje $MC_MM_NUM_SUMCORR s hodnotou -1: Dojde-li při zápisu jednoho ze systémových parametrů $TC_ADPTx (x=1,2,3,T) k alarmu, musí být operace zápisu změněna tak, aby byly popsána pouze data adaptéru již spojená s místy v zásobníku.

Pokračování programu

 Smazat alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.