17270 kanál %1 blok %2: call-by-reference - nedovolená proměnná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Data stroje a systémová proměnná nesmí být předávány jako parametry Call-by-reference.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program: přiřaďte hodnotu data stroje MD nebo systémové proměnné lokální programové proměnné a předejte ji jako parametr.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.