17500 kanál %1 blok %2: osa %3 není indexovací osou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Pomocí klíčových slov CIC, CAC nebo CDC byla programována poloha indexovací osy v ose, která v datech stroje MD není definována jako indexovací osa.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Odstranit z technologického NC-programu programovací příkaz pro polohy indexovací osy (CIC, CAC, CDC) nebo příslušnou osu deklarovat jako indexovací osu.

Deklarace indexovací osy:

MD 30 500:                INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB
                         (přiřazení indexovací osy)
                         Osa se stane indexovací osou, když se v uvedeném datu stroje MD provede                                přiřazení k tabulce indexovacích poloh. Jsou možné 2 tabulky (hodnota                                zadání 1 nebo 2).

MD 10 900:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1

MD 10 920:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2
                         počet poloh pro 1./2. indexovací osu)
                         Standartní hodnota: 0                Maximální hodnota: 60

MD 10 910:                INDEX_AX_POS_TAB_1 [n]

MD 10 930:                INDEX_AX_POS_TAB_2 [n]
                         (polohy 1. indexovací osy)
                         Zadávají se absolutní polohy. (Délka seznamu je definována datem stroje
                         MD 10 900).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.