17501 kanál %1 blok %2: Indexovací osa %3 s Hirth ozubením je aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy

Pro indexovací osu je aktivována funkce 'Hirth ozubení', tzn. že tato osa může najíždět pouze do poloh indexování, jiné pojíždění osy není možné.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Korigovat program součástí.
Korigovat vyvolání FC16 anebo FC18
Zrušit volbu data stroje $MA_HIRTH_IS_ACTIVE.

 

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.