10750 kanál %1 blok %2: aktivace korekce poloměru nástroje bez čísla nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Aby řídící systém mohl respektovat příslušné hodnoty korekce, musí být navolen nástroj T...

Každému nástroji (číslo T) je automaticky přiřazen blok dat korekce (D1), který obsahuje hodnoty korekcí (parametry P1 -  P25). Maximálně lze jednomu nástroji přiřadit 9 bloků dat korekcí pomocí čísla D požadovaného bloku dat (D1 - D9).

Korekce poloměru nástroje (FRK) se započítává, když je programována funkce G41 nebo G42. Hodnoty korekce jsou v parametru 6 (geometrická hodnota) a P15 (hodnota opotřebení) aktivního bloku dat korekce Dx.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Před vyvoláním korekce poloměru nástroje (FRK) pomocí G41/G42 je nutno programovat číslo nástroje pod adresou T...

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.