10747 Kanál %1 blok %2 Nedefinován směr odjezdu při WAB  

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

V některém WAB-bloku s odjezdem obsahující čtvrtkružnici nebo půlkružnici (G248 resp. G348) nebyl programován koncový bod v rovině opracování, a je aktivní buď G143 nebo G140 bez korekce poloměru nástroje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s reorganizací.
Blokování startu NC.
Start NC při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit program součásti.
Možné jsou tyto změny:

- uvést koncový bod v rovině opracování ve WAB-bloku

- aktivovat korekci poloměru nástroje (jen účinné u G140, nikoliv u G143)

- explicitně uvést stranu odjezdu s G141 nebo G142

- odjet místo na kružnici na přímce
 

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.