10746 Kanál %1 blok %2 stop chodu vpřed při WAB

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Mezi WAB-blokem s nájezdem a následným blokem, který definuje směr tangenty, nebo mezi WAB-blokem s odjezdem a následným blokem, který definuje koncovou polohu, byl vložen stop chodu vpřed.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s reorganizací.
Blokování startu NC.
Start NC při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit program součásti

Pokračování programu

 Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.