10745 Kanál %1 blok %2 Koncové polohování WAB není jednoznačné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Ve WAB-bloku a v následném bloku byla poloha programována kolmo ke směru opracování, a ve WAB-bloku nebyla uvedena žádná poloha v rovině opracování.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s reorganizací.
Blokování startu NC.
Start NC při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit program součásti.
Buď vyjmout uvedenou polohu pro přísuvovou osu z WAB-bloku či z následného bloku, nebo programovat ve WAB-bloku i polohu v rovině opracování.

Pokračování programu

 Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.