10744 Kanál %1 blok %2 nedefinován platný směr WAB

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Není definován směr tangenty při měkkém najetí nebo odjetí. Možné příčiny:

- Po bloku s nájezdem už nenásleduje v programu žádný blok s informacemi o pojezdu

- Před blokem s odjezdem ještě nebyl v některém programu programován blok s
  informacemi o pojezdu.

- Tangenta, která má být použita pro WAB-pohyb,  je kolmá k aktuální rovině opracování.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s reorganizací.
Blokování startu NC.
Start NC při alarmu na konci bloku

Odpomoc

Změnit program součásti

Pokračování programu

 Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.