10778 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšt

Je-li při aktivní korekci poloměru nástroje poznán stop posunu (programován buď uživatelem nebo vybaven interně) a settingdatum $SC_STOP_CC_STORRE je nastaven, dojde k tomuto alarmu, protože v této situaci může dojít k strojním pohybům, které uživatel nezamýšlel (ukončení korekce poloměru a opětné najíždění).

V opracování lze pokračovat tlačítkem CANCEL a opětným spuštěním.

Odezva

Indikace alarmů.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

nPokračovat v opracování pomocí CANCEL a spuštěním.
nZměnit technologický program.
nSettingdatum $SC_STOP_CC_STOPRE nastavit na FALSE.

 

0                

1                

2                

3                 Pokračování programu

Smazat alarm výmazovou klávesou. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.