10777 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje: příliš mnoho bloků s potlačením korekce

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Dovolený max. počet bloků s aktivním potlačením korekce u korekce poloměru nástroje je omezeno datem stroje MD: CUTCOM_MAXNUM_SUPPRESS_BLOCKS.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.

Blok. Startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Změnit datun stroje.

Kontrolovat, zda je navoleno SBL2. Při SBL2 se  z každého řádku technologického programu generuje jeden blok, čímž se může překročit dovolený počet prázdných bloků mezi dvěma bloky pojíždění.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.