17050 kanál %1 blok %2: nedovolená hodnota

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při přísupu do jednotlivých elementů Frame byla adresována jiná složka Frame nTRANS, ROT, SCALE nebo MIRROR, nebo funkce CSCALE byla definována se záporným faktorem měřítka.

Příklad:
$P_UIFR[5] = CSCALE (X, -2.123)

Složky Frame se zvolí buď pomocí klíčových slov:

TR                pro posunutí (TRANS, intern 0),
RT                pro natočení (ROT, intern 1),
SC                pro měřítko a (SCALE, intern 3),
MI                pro zrcadlení (MIRROR, intern 4),

nebo udají přímo jako hodnota integer 0, 1, 3, 4.

Příklad:
Přístup k otáčení okolo osy X aktuálního nastavitelného Frame.

R10=$P_UIFR[$AC_IFRNUM, X, RT] lze programovat právě tak jako:
R10=$P_UIFR[$AC_IFRNUM, X, 1]

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Složky Frame adresovat pouze pomocí k tomu určených klíčových slov;
faktor měřítka programovat v mezích od 0,000 01 do 999,999 99.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.