17040 kanál %1 blok %2: nedovolený index osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Byl programován přístup ke čtení nebo psaní osové proměnné, u které název osy nelze jednoznačně zobrazit na ose stroje.

Příklad:
Zápis osového data stroje MD:

$MA_... [X]= ...                ; ale geometrickou osu X nelze kvůli transformaci na osu stroje                                                                  zobrazit!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zrušit volbu transformace před popisem dat os stroje (klíčové slovo: TRAFOOF) nebo použít jako index os názvy os stroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.